Fingolimod. 15 juin 2020 · Öz Bu çalışmada, yeni 1,2,3-triazol bileşiklerinin ( 4 ve 5) sentezi, karakterizasyonu, ksantin oksidaz enzimi üzerine in vitro inhibisyon etkilerinin incelenmesi ve moleküler doking çalışmaları gerçekleştirildi. Bu amaçla öncelikle; hedef ürünler ( 4 ve 5 ), bütadien sülfondan çıkılarak çeşitli kimyasal transformasyonlarla sentezlendi.