Orta Çağ Avrupasında bilim, doğa, matematikve doğa felsefesiçalışmalarını içermektedir. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte Avrupa kendisini besleyen Yunan öğretisinden mahrum kaldı. Hristiyan din adamları ve bilginlerden Jean Buridan, Bede, Sevillalı İsidorve Oresmegibi bilim adamları az da olsa.