Moğollar Adu (Aduğ, Adagu) veya Mor (Morın) derler. Toynaklı, dört ayaklı, memeli yük hayvanıdır. TÜRK ADINA VERİLEN ANLAMLAR * Uygur metinlerinde "güç, kuvvet, güçlü/kuvvetli insan" * Çin kaynaklarında "Miğfer" * Kaşgarlı Mahmut'un Dİvan-ı Lügatit-Türk adlı eserinde "Olgunluk Çağı" * Ziya Gökalp'in eserlerinde "Töreli, nizam sahibi" * Tarihçi Vambery'e göre "Türemek" * Doerfer'e göre “devlete bağlı halk” KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI.