Yasin Vel kur'anil hakiym İnneke le minel murseliyn Ala sıratım müstekıym Tenziylel aziyzir rahıym Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun. 13 mai 2022 · YASİN SURESİ OKUNUŞU, Yasin Suresi Duası Arapça Yazılışı, Yasin-i Şerif Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Meali Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi olmakla birlikte pek çok kıymetli bilgiyi ve bin bir çeşit fazileti bünyesinde barındırır. İslam'ın esasları olan tevhid, nübüvvet ve ahiret konularını şümul eden Yasin Suresi duası 83 ayetten müteşekkildir.