26 août 2022 · Bu tip sayılara ise reel olmayan sayılar veya gerçek olmayan sayılar adı verilir. Onluk sayma sisteminde yer alan 0 ile başlayıp 9’da biten tam sayı kümesi elemanları yan yana getirilerek sonsuz biçimde çeşitli tam sayılar oluşturmak mümkündür. Oluşturulan tüm tam sayılar kesirli rasyonel sayı olarak adlandırılır.