padişahı olan I. Abdülhamid kaldırmıştır. Osmanlı İmparatorluğunda tahta çıkan padişahlar için.