Yapısal artışı dile getiren "büyüme", bedende gerçekleşen sayısal değişiklikleri içermektedir. Gelişim Dönemi Özellikleri Değerli anne ve babalar, Çocuklarımız, 5-11 yas döneminde hızla büyümektedirler. Okul Çağı olarak da geçen bu dönemde çocuklar, kendilerine sevgi gösteren, uyarıcı bir çevre ve sağlıklı gelişimini sağlayan ebeveynlere ihtiyaç duyarlar.