Uyvar ve Neograd kaleleri Osmanlıda kalacak,Zerinvar Kalesi. Rusya ve Avusturya ile ayrı ayrı imzalanan Belgrad Antlaşması Osmanlı Devleti’nin Karlofça ve Pasarofça’da imzaladığı antlaşmalara nispeten en kârlı olanıdır. Osmanlı Devleti, bu antlaşma ile daha önce uğradığı zararlarının ve toprak kayıplarının bir kısmını telâfi ederken, uluslararası siyasî platformda dönemin önemli sayılan iki devletine karşı aynı.