Üretim malzemesi tedariğinde aksamalar olduğunda verim düşer. 19 mars 2021 · Kentsel dönüşüm kapsamında ortaya çıkan avantajlar kadar bazı mal maliklerinin mağdur duruma düşmesi gibi dezavantajlar da söz konusu olabilmektedir. Mağduriyetlerin en büyük sebebi, mağduriyet yaşanan mal sahiplerinin kentsel dönüşüm yasası kapsamında sahip oldukları haklara yönelik net bir bilgilerinin olmamasıdır.