Gelelim tavuk çiftliği hibe destekleri 2023 yılında neler? Devlet tarım sektörünü desteklemek ve çiftlik kurulumunu teşvik etmek amacıyla çeşitli programlar ve destekler sunmaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu‘nun desteklerinden yararlanabilirsiniz. Tavuk çiftliği kurmak devlet destekleri üçe ayrılıyor.