Yuvalarını sulak yerlerde çalıların arasında yaparlar. Ördekler genelde tek eşlidirler ancak angut gibi türleri hariç çoğunluğu eş değiştirebilir. Evde beslenen ördeklerde üreme için 8 dişi ördeğe tek erkek ördek olacak şekilde sürü oluşturulabilir.