2018 · Bu tarihte Fransa’nın İtalya’ya saldırısını püskürten İspanya, kendi gözetiminde Sicilya ile Napoli krallıklarını yeniden birleştirdi. Yakın Tarih 18. yüzyılda Avrupa’nın çeşitli güçleri arasında el değiştirdi; Savoy Krallığı (1713-1720), Avusturya İmparatorluğu (1720-1735), İspanya Krallığı (1735-1759), 1759’da İspanya tahtında bulunan Bourbon.