2021 · Davul, başta Türk Halk Müziği olmak üzere tüm müzik türlerinde kullanılan vurmalı çalgıların geneline verilen isimdir. Halk müziğinde kullanılan diğer enstrümanlar sipsi, kaval, nağara, kaşık ve tulumdur. Türk Halk Müziği, sözlü edebiyat geleneğinin bir uzantısıdır.