İngilizcede may ve can kalıpları modal verbs konusu içinde yer almaktadır. Modals konusu, yardımcı fiiller/kipler anlamına gelmekte olup; İngilizcede sıklıkla kullanılmaktadır. Bu modal verbsler arasında yaygın olarak bilinenlerden biri olan ”may” ise Türkçe.