Kerpiç yapım sistemine baş- ta Anadolu, Orta Asya, Afrika gibi bölgeler olmak üzere daha birçok ülkede rastlanmaktadır. Şekil 1'de görüldüğü gibi, Asya'nın güneyin- de, Afrika'nın tamamında, orta ve güney Amerika'da yaygın olan bir uygulamadır. Dünden Bugüne Toprak Yapı Malzemesi: Kerpiç [kaynak] Ahşap ve kerpiç evler hangi bölgede?.