Okulun öğrenci sayısı 891, öğretmen sayısı 53 'tir. Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Vizyon: Milli Eğitim Temel Kanununda öngörülen genel amaçlar ile Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda; öğrencilerin kendilerine özgü ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alarak onları akademik ve sosyal yönden , ulusal ve uluslararası toplumların değerli bireyleri olmaya.