Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı Anasayfa Başvuru Bilgileri Başvuru Bilgileri a) Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirmesi ALES, lisans mezuniyet notu dikkate alınarak yapılır. Genel başarı notu; ALES’in % 20’u, lisans mezuniyet notunun % 80’i alınarak hesaplanır. Hareket ve Antrenman Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Sporda Psiko-sosyal alanlar, Engellilerde Fiziksel Aktivite, Spor Yönetimi ve Rekreasyon, Spor ve Sağlık alanlarını kapsamaktadır.