Açıköğretimde üst sınıftan ders alma ve sınıf geçme notu 2.00 ‘dır. (genel not ortalaması) Her ders için geçme notu ise 35 ‘dir. ( Geçme Notu Duyurusu ) Eğer hesapladığınız başarı notunuz 30’un altında kalır ise o dersten FF ile kalırsınız.