gününe kadar yapılmalıdır. Basit usul vergilendirmeye tabi olabilmek için sağlanması gereken özel şartları ise şunlardır: Alım-satım yapan mükelleflerin yıllık alım tutarlarının 150.000 TL’yi aşmaması ya da yıllık satış tutarlarının 240.000 TL’yi geçmemesi gerekir. Hizmet sektöründekilerin ise bir yıl içindeki gayri safi iş hasılatı 76.000 TL’yi geçmemelidir.