1 avr. 2017 · Kavramların oluşumu, kullanılması ve kazanımı çocukların aktif katılımı ile gerçekleşir ve bu dönemde çocukların temel kavram gelişimlerinin yanı sıra fen, teknoloji, matematik, sanat gibi pek. Araştırmalar, okul öncesi dönem ve ilkokul çağında, ilk elden anlamlı deneyimler sağlamanın çocukların STEM eğitimi ile ilgili algı ve eğilimlerini pozitif şekilde etkilediğini göstermektedir (Bybee & Fuchs, 2006; Dejarnette, 2012).