Bulmacada Muğla İlçesi nedir sorusunun cevabı, Muğla ilçesi bulmaca cevabı nedir, kare, Muğla ilçesi çengel, gazetelerin tüm. Bu soruya bir çırpıda İbâdîlerin Hâricîliğin “organik bir yapı” olarak devamı; Selefîlerin ise “zihniyet veya dinî anlayış ve pratikler” bakımından devamı olduğu şeklinde cevap verilebilir. Ancak burada önemli bir soru daha ortaya çıkmaktadır: Organik bir bağlantısı olmadığı halde bir mezhep başka bir mezhebin zihniyet olarak nasıl devamı olabilir.