Çağrıyı karşılayan operatöre hastanın T.C. kimlik numarası verilir. Randevu talep edilen hastane, poliklinik ve varsa hekim tercihleri operatöre bildirilir.